Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Tag: telugu padyalu

సుమతి శతకం 23|| sumathi sathakam

సుమతి శతకం 23 మండలపాతి సముఖంబున మెండైన ప్రధానిలేక మెలుగుతా యెల్లన్ గొండంత మదపుటేనుగు తొండము లేకుండినట్లు తోచుట సుమతీ! భావం ఒక మహారాజు వ్యవహార దక్షుడైనా మంత్రిలేకుండఁ రాజ్యతంత్రము నడుపుట కొండంత మదపుటేనుగు తొండము లేకుండా బ్రతుకు
Read More

సుమతి శతకం 21 || sumathi sathakam

సుమతి శతకం 21 మాటకు బ్రాణము సత్యము కోతకు బ్రాణంబు సుభటకోటి ధరిత్రిన్ బోటికి ప్రాణము మానము చితికి బ్రాణంబు వ్రాలు సిద్దము సుమతీ! భావం మనమాడిన మాటకు ప్రాణము సత్యమే. కోతకు వీరభటులు సైన్యమే ప్రాణము. ఆదిలోని
Read More

శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకం 03 Srikalahasteswara satakam || Dhurjati

భవకేళి మదిరా మదంబున మహా పాపాత్ముడైన వీడు న న్ను వివేకింప డటంచు నన్ను నరకర్ణోరాశి పాలైన బ ట్టవు, బాలుండొక చోట నాటతామితోడన్ నూత గులాంగ దం డ్రి విచారింపక యుండునా? కటకటా! శ్రీకాళహస్తీశ్వరా! భావం జనన
Read More

సుమతి శతకం 20 || sumathi sathakam 20

సుమతి శతకం 20 మానధనుడాత్మ ధృతి చెడి హీనుండగువాని నాశ్రయించుటకు యెల్లన్ మానెడు జలములలోపల నేనుగు మెయిదాచుకొన్న యిమిడిక సుమతీ ! భావం అభిమానవంతుడొకడు బ్రతుకగలనను ధైర్యమును విడిచి హీనుని సేవించుట యెట్లుండుననగా. ఒక ఏనుగు శేరునీళ్లలో తన
Read More

సుమతి శతకం 19|| sumathi sathakam

సుమతి శతకం 19 మదినొకని వలచియుండగ మదిచెడి యొక క్రూరవిటుఁడు మానక తిరుగున్ బొది చిలుక పిల్లి పట్టిన జదువున్ యపంజరమున జగతిని సుమతీ! భావం ఒక స్త్రీ మనసులోనొకనిని ప్రేమిచుచుండును . అతడు వచ్చినచో మాటలాడునుగాని, ఒక
Read More

ఆరోబిందో ఘోస్ బయోగ్రఫీ Aurobindo Ghose Biography

అరబిందో (ఆగస్టు 15, 1872–డిసెంబరు 5, 1950) సుప్రసిద్ధ బెంగాలీ పండితుడు, కవి, జాతీయ వాది, యోగి, మరియు గురువు. బాల్యము అరబిందో ఆగస్టు 15, 1872 న కోల్‌కతాలో జన్మించాడు. ఈయన పూర్తి పేరు అరబిందో ఘోష్.
Read More

చిలుకూరి వీరభద్రరావు జీవిత ప్రస్థానం chilukuri veerabhadra rao life story

చిలుకూరి వీరభద్రరావు చిలుకూరి వీరభద్రరావు పత్రికా సంపాదకుడిగా జీవితాన్ని ప్రారంభించి, ఆంధ్రుల చరిత్ర రచనకు జీవితాన్ని అంకితం చెసిన ఇతిహాసకుడు. ఈయన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా లోని రేలంగి గ్రామంలో 1872 లోఒక పేద కుటుంబంలో జన్మించారు. దేశోపకారి,
Read More

బద్దెన కవి సుమతి శతకం వేసరపు || baddena sumathi shatakam

బద్దెన కవి సుమతి శతకం వేసరపు || baddena sumathi shatakam వేసరపు జాతిగానీ వీసము దాజేయనట్టి వికటుడుగానీ దాసికొడుకైనగానీ కాసులు గలవాడె రాజుగదరా సుమతీ భావం నీచ కులములో బుట్టినవాడు కావచ్చును , ఎంతమాత్రమూ విలువచేయని వక్రబుద్ధిగలవాడు
Read More

భక్త రామదాసు దాశరధి శతకం పద్యాలు శ్రీ రఘురామా || ramadasu dasaradhi shatakam

భక్త రామదాసు దాశరధి శతకం పద్యాలు శ్రీ రఘురామా || ramadasu dasaradhi shatakam పద్యం శ్రీ రఘురామా చారుతులసీదళ దామ శమక్షమాది శృం గార గుణాభిరామ త్రిజగన్నుత శౌర్యరామాలలామ దు ర్వాక కబంధరాక్షస విరామ జగజ్జనకల్మషార్ణవో త్తారక
Read More

సుమతి శతకం 07 Sumathi Shatakam telugu padhyalu

సుమతి శతకం 07 Sumathi Shatakam telugu padhyalu శుభముల నొందని చదువును , అభినయమును ,రాగరసమునందని పాటల్ గుభగుభలులేని కూటమి సభమెచ్చని మాటలెల్ల జప్పన సుమతి భావం మంచిచెడ్డలు గుర్తించు వివేకము నియ్యాని చదువును , సంగీతా
Read More